1100+ समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi

1100+ समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi

अरण्य: जंगल, कानन, वन, विपिन, रान, अटवी

आकाश: गगन, अंबर, नभ, तारांगण, अंतराळ, आभाळ, योम, ख, अंतरिक्ष, वितान

अश्व: तुरंग, घोडा, वारु, वाजी, हय, तुरंगम

आश्चर्य: अचंबा, नवल, विस्मय

अमृत: सुधा, पीयूष

आहार: खाद्य, भोजन

अनल: अग्नी, विस्तव, पावक, वन्ही, वैश्वानर

आठवण: स्मृती, स्मरण

आमूलाग्र: मुळापासून शेड्यापर्यंत

अभिषेक:अभिषव, अभिशेष

आई: जननी, माय, माऊली, माता, मातोश्री, जन्मदात्री

अभिनय: अंगविक्षेप, हावभाव

अही: सर्प, साप, भुजंग

आकांक्षा: इच्छा

अर्जुन: भारत, पार्थ, धनंजय, किरीट, फाल्गुन

आमरण: मरेपर्यंत

आण: शपथ

अमित: असंख्य, अगणित, अमर्याद

आळशी: कामचुकार, ऐदी, मंद, सुस्त, कुच्वर, निरुद्योगी, उठवळ, उठाळ, उंडगळ, आळसट

अर्थ: भावार्थ, मतलब, उद्देश, हेतू, भाव, तात्पर्य, अभिप्राय

अगत्याने” स्वागतशील दृष्टीने

आस्था: आदर, जिव्हाळा, आपुलकी, अगत्य

अभ्यास: व्यासंग, सराव, परिपाठ

ईश्वर: परमेश्वर, प्रभू, देव, अलख, अलक्ष, आनंदघन, ईश

अवहेलना: अपमान, हेटाळणी, दुर्लक्ष

अंगना: स्त्री

अक्षय: न संपणारा

इंद्र: नाकेश, शक्र, देवेंद्र, पुरंदर, वासव, वज्रपाणि, सहस्राक्ष

अस्त: मावळणे, शेवट होणे

अभियान: मोहीम

आनंद: संतोष, हर्ष, प्रमोद, तोष, मोद

इंदू: चंद्र, शशी, रजनीनाथ, सुधाकर, सोम

कपाळ: ललाट, कपोल, निढळ, अलिक, भाल

Samanarthi Shabd in Marathi

इच्छा: आशा, मनीषा, अपेक्षा, वासना, आकांक्षा, आरजू

उतारू: प्रवासी, यात्रिक, यात्रेकरू

किरण: कर, रश्मी, अंशु, मयुख

उदरनिर्वाह: चरितार्थ

कावळा: काक, वायस, एकाक्ष, काऊ

उंट: उष्टर, उष्ट्र

उपनयन: मुंज

कृष्ण: कन्हैया, मुरलीधर, देवकीपुत्र, वासुदेव, कान्हा, मुरारी, विष्णूचा आठवा अवतार

ऊन: लोकर, ऊर्ण

उत्कर्ष: वाढ, संपन्नता, भरभराट

ऐतोबा: काम न करणारा

क्रीडा: खेळ, मौज, मनोरंजन, क्रीडन, विहार, विलास

अंबर: आकाश, नभ, आभाळ, गगन, अवकाश, अंतरिक्ष, अंतराळ, तारांगण

किंकर: दास, सेवक, भृत्य, अनुचर

खूण: चिन्ह, निशाणी, संकेत

कोकीळ: कोयल, कोकिल, पिक, कोगुळ

खग: पक्षी, द्विज, विहंग, शकुंत.

खल: नीच, दुष्ट, दुर्जन

काळोख: अंधार, तिमिर, तम

कृपण: कंजूष, हिमटा, कोमटा, चिक्कू, खंक

खून: वध, हत्या

खच: ढीग, थर, गंज, रास

कुरूप: आकाररहित, बेढब, विद्रूप

गणपती: गणेश, गजानन, विघ्नहर्ता, गणराय, लंबोदर, चिंतामणी, एकदंत, वक्रतुंड, धरणीधर

खजिना: तिजोरी, भांडार, कोश, द्रव्यनिधी

कमळ: राजीव, पद्म, नलिनी, सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज, अब्ज

गरज: आवश्यकता, निकड, जरुरी

काळजी: फिकीर, आस्था, चिंता, कळकळ

कासव: कमठ, कूर्म, कच्छ, कच्छप

गरुड: खगेश्वर, खगेद्र, वैनतेय, द्विजराज

डौल: ऐट, दिमाख, रुबाब

गर्दी: दाटी, खच, गर्दा

Synonyms words in marathi

ढग: मेघ, घन, आर्द्र, पयोधर, जलद, अभ्र, अब्द

गौरव: अभिनंदन, सन्मान

गर्व: अहंकार

तलाव: तडाग, कासार, सरोवर, तटाक, सारस

घर: भवन, सदन, गृह, निकेतन, आलय, निवास, धाम, गेह

ताकत: शक्ती, बल,

तोंड: मुख, तुंड, आनन, वदन

घास: ग्रास, कवळ

तलवार: समशेर, खड्ग

जमीन: भूमी, भूई, भू

त्वेष: स्फुरण, आवेश

जरब: धाक, दबदबा, दरारा वचक दहशत

तारुण्य: जवानी, ज्वानी, यौवन

दैत्य: दानव, राक्षस, असुर

चांदणे: चंद्रिका, ज्योत्स्ना, कौमुदी

देव: परमेश्वर, ईश्वर, अमर, सुर, ईश

चवताळणे: चिडणे, रागावणे

दूध: क्षीर, दुग्ध, पय

चंद्र: सुधाकर, हिमांशु, सुधांशु, शशी, इंदू, सोम, निशानाथ, रजनीनाथ, विधू, शशांक

दिवस: दिन, वासर, वार, अह

देऊळ: मंदिर, देवालय, राऊळ

धनुष्य: धनू, चाप, कमटा, कोदंड, कार्मुक

जीवन: आयुष्य, पाणी, जल

देह: तन, शरीर, तनु, काया, वपू

जल: पाणी, जीवन, नीर, उदक, सलिल

धन: द्रव्य, पैसा, संपदा, संपत्ती, दौलत

झुंबड: गर्दी, दाटी, खच, गर्दा

झाड: वृक्ष, पादप, तरु, अगम, द्रुम, शाखी

धूर्त: लबाड, भांडखोर, चलाख, कावेबाज, अरकाट, लुच्चा, लफंगा

ऋषी: मुनी, साधू

डोळा: नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन, अक्ष, आवाळू

निष्णात: तरबेज, प्रवीण

निर्वाळा: खात्रीपूर्वक

डोके: मस्तक, माथा, शिर, शीर्ष

नैपुण्य: कौशल्य

नमस्कार: नमन, वंदन, प्रणिपात, अभिवादन

पूजा: अर्चा, सेवा, अर्चना

नदी: सरिता, तरंगिणी, तटिनी

नवरा: पति, वल्लभ, धव, भ्रतार, कांत, भर्ता

Samanarthi Shabd in Marathi

प्रवीण: निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज, निष्णात

नोकर: सेवक, दास, चाकर, आर्थिक, उलिंग

पाणी: जल, उदक, जीवन, सलिल, अंबू, पय, नीर, तोय

पत्नी: अर्धांगिनी, बायको, कांता, दारा, जाया, भार्या, कलत्र

पोरका: निराधार, आई-बाप नसलेला

पर्वत: अचल, नग, गिरी, अद्री, शैल

प्रगल्भ: गंभीर, शहाणा, प्रौढ

पारिपत्य: पराभव, शिक्षा, दंड

प्रेम: लोभ, अनुराग, प्रीती

फूल: सुमन, पुष्प, कुसुम, सुम

पोपट: रावा, राघू, शुक

पृथ्वी: धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भू, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा

बाप: जनक, वडील, तात, जन्मदाता, पिता

ब्राह्मण: वित्र, द्विज

प्रासाद: मंदिर, वाडा

बळ: ताकद, शक्ती, जोर, सामर्थ्य

प्रघात: रिवाज, पद्धत, चाल, रीती

बाण: सायक, तीर, शर

पक्षी: अंडज, पाखरू, खग, विहंग, विहग, विज

बाग: उपवन, उद्यान, बगिचा

बिकट: अवघड, कठीण

ब्रह्मदेव: प्रजापती, विधी, विरंची, कमलासन, ब्रह्मा, चतुरानन

पाय: चरण, पद, पाद

पान: पर्ण, पत्र, पल्लव

पुढारी: नायक, नेता, अग्रणी, धुरीण

बेडूक: मंडुक, दर्दुर

पुरुष: नर, मर्द

भाऊ: बंधू, भ्राता, सहोदर

पार्वती: भवानी, उमा, दुर्गा, कन्याकुमारी, काली, गौरी

भुंगा: मिलिंद, अमर, अली, मधुप

भांडण: तंटा, झगडा, कलह

भांडखोर: कळाम, कलभांड, कलागती, कलागत्या, कलाझंगडी, कलांट, कटिंकटा

वानर: माकड, मर्कट, कपी, शाखामृग

वारा: पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू, वात, समीर, हवा

भरभराट: उत्कर्ष, चलती, समृद्धी

मित्र: स्नेही, सखा, सोबती, दोस्त, सवंगडी

Marathi Samanarthi Shabd

विहार: भ्रमण, सहल, क्रीडा

विष्णू: – रमापती, रमेश, चक्रपाणि, अच्युत, केशव, नारायण, माधव, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वासुदेव, पुरुषोत्तम, हृषिकेश, पितांबर, शेषशायी, गोविंद, श्रीपती, पद्मनाभ, वराहवतार

माणूस: मानव, मनुज, मनुष्य

उथव: भरती

महा: महान, मोठा

मुलगी: नंदिनी, कन्या, तनुजा, सुता, दुहिता, आत्मजा, तनया

मुलगा: तनुज, आत्मज, तनय, सुत, पुत्र, नंदन

मासा: मत्स्य, मीन

यज्ञ: होम, मख, याग

वीज: बिजली, तडित, चपला, विद्युत

युद्ध: संग्राम, लढाई, संगर, रण, समर

रस्ता: मार्ग, वाट, पथ

वेदना: कळ, दुःख, व्यथा, यातना, शूळ

राग: क्रोध, संताप, रोष, कोप, त्वेष

वस्त्र: अंबर, वसन, कपडा, पट

राजा: नरेंद्र, भूपती, नरेश, नृप, भूपाल

वल्लरी: वेल, लता, लतिका

रात्र: यामिनी, निशा, रजनी

शंकर: रुद्र, महेश, भालचंद्र, चंद्रशेखर, महादेव, सदाशिव, कैलासनाथ, महेश्वर, निळकंठ, शिव, सांब, दिगंबर, त्रिनेत्र, त्र्यंबक, पार्वतीश

रक्त: असुत्त, असु, शोणित, रुधिर

रागीट: कोपी, संतापी, कोपिष्ट

रयत: जनता, प्रजा

लक्ष्मी: रमा, कमला, इंदिरा, वैष्णवी, श्री

शेष: वासुकी, अनंत

शेतकरी: कृषक, कृषीवल

सूर्य: प्रभाकर, दिवाकर, सहस्रकर, वासरमणी, मार्तड, चंडांशू

शत्रू: दुश्मन, वैरी, रिपु, अरी

सकल: सर्व, अखिल, सगळा, समस्त

सोने: कांचन, हेम, हिरण्य, कनक, सुवर्ण

संघर्ष: झगडा, टक्कर, भांडण, कलह

समुद्र: सिधू, सागर, उदधी, अंबुधी, पयोधी, जलधी,वारिराशी, रत्नाकर, अर्णव

स्त्री: नारी, अबला, महिला, वनिता, ललना

सनातनी: कर्मठ, जुन्या रूढी व परंपरांना, चिकटून राहणारे

संहार: नाश, विनाश, सर्वनाश

Marathi Synonyms Words

हत्ती: नाग, गज, सारंग, कुंजर

सह्याद्री: सह्यगिरी, सह्याचल

हात: बाहु, भुज, पाणि, कर, हस्त

सिंह: पंचानन, वनराज, मृगराज, केसरी, मृगेंद्र

हरीण: सारंग, कुरंग, मृग

सुंदर: मनोहर, अभिराम, सुरेख, रमणीय, रम्य

हृदय: अंतर, अंतःकरण, हिरित

होडी: नौका, नाव, तर

सुरवात: प्रारंभ, आरंभ, आदी

हुशार: चतुर, चलाख, तरबेज, कसबी, कलमतराश

सूर्य: सविता, भास्कर, रवी, मित्र, आदित्य, अर्क, भानू, दिनकर, दिनमणी,

पैसा: दाम

हिरमोड: विरस

आकाशवाणी: नभोवाणी

अनुरक्ता: प्रेमात पडलेली

कटी: कंबर

पांथस्थ: वाटसरू

खळ: दुर्जन

तोळंबा: धष्टपुष्ट, लंबक, तुळई

मिठी: आवड

नवोढा: नववधू

व्युत्पत्ती: उगम

मक्षिका: माशी

वर्म: रहस्य

दंभ: ढोंग

अपत्य: मूल

अनुचित: अयोग्य

पक्षपात: असमदृष्टी

अभिवृद्धी: उत्कर्ष

अभिजात: उच्च दर्जाचा

अवकाळी: अवेळी

निबर: बोथट झालेला, कोमलत्व संपलेला

विश्वासघात: फसवणूक

वराह: डुक्कर

Saman Arthache Shabd in Marathi

उत्कंठा: उत्सुकता

प्रमेय: सिद्धांत

सरमाड – बाजरीची ताटे

वैरण ज्वारीची ताटे

वृच्छिक – विंचू

तमोगुणी – शीघ्रकोपी

देखणे: सुंदर

आयव्यय: जमा खर्च

परिहार: निवारण

उद्धृत करणे: स्पष्टीकरण देणे

उन्मत्त: मस्तवाल

तोरा: रुबाब

कपिलाषष्ठीचा योग: दुर्मिळ योग

राबता: वर्दळ

स्वीय: स्वतःचे काम

विवंचना: काळजी

ओशाळणे: लाजणे, शरमणे

विहित: उचित

अनुराग: प्रेम

अहर्निशी: रात्रंदिवस

जीव: आत्मा

शिव: परमात्मा

भ्रतार: नवरा

गडणी: मैत्रीण

कामिनी: नारी

फटकळ: स्पष्टवक्तेपणा

मिस्किल: खोडकर

मनमुराद: मनसोक्त

कांती: सतेज त्वचा

हमखास: खात्रीने

मुखस्तंभ: गप्प राहणारा

भाकड: दूध न देणारे

चतुराई: हुशारी

मुबलक: पुष्कळ

शिणगार: साजशृंगार

ओहोटी: मागे जाणे

भरती: पुढे जाणे

डकविणे: चिकटविणे

अम्लान: शुद्ध

पिकलं पान: वृद्धत्व

हे देखील वाचा

Opposite words in Marathi

Leave a Comment